Ο διαγωνισμός «Innovating Minds 2008′ – Czech Awards for Young Europeans» διοργανώνεται από την τσεχική εταιρεία Česká hlava. ΕΠΕ. τον Πρόεδρο της Γερουσίας του Κοινοβουλίου της Τσεχίας κ. Přemysl Sobotka. M.D.. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Νεολαίας και Αθλητισμού της Τσεχίας και με την υποστήριξη της ΕΕ. Περισσότερα