Χαρτογράφηση των αναγκών και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση για την ψηφιακή ασφάλεια

Τι σκοπεύει να επιτύχει η έκθεση έρευνας;

Ως ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου eSafety Label+, η παρούσα έκθεση μας επέτρεψε να εντοπίσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της ψηφιακής ασφάλειας στα σχολεία στην Ευρώπη, καθώς και να εντοπίσουμε τομείς βελτίωσης. Επιπλέον, αξιολογεί την τρέχουσα διαδικασία πιστοποίησης του eSafety Label και την επίδραση της πρωτοβουλίας στο σχολικό περιβάλλον.

Η έκθεση βασίζεται σε ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 1.150 μέλη της κοινότητας ετικετών eSafety και αποτελεί βάση τεκμηρίωσης για όλες τις περαιτέρω δραστηριότητες του σχεδίου eSafety Label+. Τέλος, η έρευνα στοχεύει στη χαρτογράφηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων των σχολείων όσον αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο προκειμένου:

  • να διευκολύνουν τη διαδικασία διαπίστευσης της ετικέτας eSafety για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου,
  • να βελτιώσουν καλύτερα τις πληροφορίες που παρέχονται από την κοινότητα ετικετών eSafety όσον αφορά την ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων,
  • να βελτιώσουν τις οδηγίες για το προσωπικό του σχολείου.

Κύρια αποτελέσματα και συστάσεις

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έκθεσης στην οποία στηρίζεται αυτή η έρευνα ήταν πολύ θετικά, αποκαλύπτοντας ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεώρησε ότι δεν ήταν απαραίτητη η βελτίωση όσον αφορά το Έντυπο Αξιολόγησης (Assesment Form). Αυτό επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα και τη σαφήνεια της διαδικασίας που είναι απαραίτητα για την απόκτηση μίας ετικέτας eSafety.
Όταν ερωτήθηκαν για τις πιο σημαντικές διαδικασίες για την απόκτηση μιας ετικέτας, οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν ότι η ευχρηστία του ιστότοπου, η αξιοπιστία της διαδικασίας μέσω της οποίας μπορεί να ληφθεί μια ετικέτα, καθώς και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο θα πρέπει να είναι σε υψηλότερη κατάταξη, ακολουθούμενα από την υποστήριξη που έλαβε πριν από την υποβολή του εντύπου αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την έρευνα, η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών δεν θεωρεί απαραίτητη οποιαδήποτε τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) που λαμβάνουν τα σχολεία κατά την υποβολή του Εντύπου Αξιολόγησης. Το Σχέδιο Δράσης διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας του σχολείου, καθώς υπογραμμίζει τις περιοχές που απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν να δοθεί καλύτερη ετικέτα (ασημένια ή χρυσή). Μόνο μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων πρότεινε ότι το σχέδιο δράσης θα πρέπει να απλουστευθεί και να καταστεί σαφέστερο.
Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων υπογράμμισε την ανάγκη για το προσωπικό του σχολείου να λάβει περαιτέρω υποστήριξη στο πλαίσιο των πρακτικών ψηφιακής ασφάλειας. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι η πρωτοβουλία για την ετικέτα eSafety θα πρέπει να δημιουργήσει συμφωνίες με οργανισμούς ή αρχές που μπορούν να ενεργούν στα σχολεία και, κατά συνέπεια, να εφαρμόζουν μια «ετικέτα» μέσω διακρατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο επίσημο site του ΠΣΔ για την ψηφιακή ασφάλεια https://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/814-esl ενώ αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση και τα αποτελέσματα της έρευνας απευθείας από την πηγή: Παρακαλούμε σεβαστείτε τον σύνδεσμο αυτό για λόγους καταμέτρησης ποσοτικών δεικτών.

Το eSafety Label+ "Γίνε ο επόμενος πρωταθλητής eSafety" είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην κινητοποίηση και προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μιας ευρείας κοινότητας Eυρωπαίων εκπαιδευτικών και άλλων σχολικών φορέων για την καλύτερη εξασφάλιση των σχολείων σε ένα ασφαλές και υπεύθυνο ψηφιακό μέλλον.