Δημιουργία και διαμοιρασμός βιβλίου διευθύνσεων

Επιλέγοντας τη δημιουργία ενός νέου βιβλίου διευθύνσεων προκύπτει μία οθόνη για τη δήλωση του νέου σας βιβλίου διευθύνσεων όπου απαιτείται να δώσετε ένα όνομα ώστε να ξεχωρίζει από τα ήδη υπάρχοντα και προαιρετικά να κάνετε μία μικρή περιγραφή. Παράδειγμα αποτυπώνεται παρακάτω.

Παράδειγμα δημιουργίας νέου βιβλίου διευθύνσεων
Παράδειγμα δημιουργίας νέου βιβλίου διευθύνσεων

 

Μετά το πάτημα του κουμπιού «Δημιουργία», έχετε δημιουργήσει ένα νέο βιβλίο διευθύνσεων το οποίο προστέθηκε κάτω από τα υπάρχοντα βιβλία διευθύνσεών σας. Σε επόμενο βήμα μπορείτε να παραμετροποιήσετε κάποια στοιχεία του, όπως να εξουσιοδοτήσετε κάποιους χρήστες ή μία ομάδα χρηστών να διαχειρίζονται ή απλά να μπορούν να προβάλλουν το βιβλίο διευθύνσεών σας.

Στην επόμενη οθόνη κάνοντας χρήση του κουμπιού «Αλλαγή δικαιωμάτων», μεταφέρεστε σε μία οθόνη για την επεξεργασία εξουσιοδοτήσεων του βιβλίου διευθύνσεών σας όπως αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα, όπου ο δημιουργός (username), επιθυμεί να δώσει δικαιώματα Εμφάνισης, Ανάγνωσης και Επεξεργασίας σε έναν άλλο χρήστη (test_user). Σε κάθε αλλαγή που πραγματοποιείτε, μην ξεχνάτε την Αποθήκευσή της, είτε ως απλή Αποθήκευση είτε συνοδευόμενη από την έξοδό σας από τη συγκεκριμένη οθόνη.

Οθόνη επεξεργασίας εξουσιοδοτήσεων
Οθόνη επεξεργασίας εξουσιοδοτήσεων

Εάν κάποιος άλλος χρήστης της εφαρμογής webmail.sch.gr έχει διαμοιραστεί ένα βιβλίο διευθύνσεών του με εσάς, τότε αυτό θα εμφανίζεται στο πεδίο «Διαμοιραζόμενα Βιβλία Διευθύνσεων» που εμφανίζεται στο πλάγιο μενού της καρτέλας «Επαφές».