Δελτίο τύπου 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς – Ολοκλήρωση προγράμματος Erasmus+ KA229 “Seeking for Ecological Altenatives (SeA)”

Title ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς μαζί με το σχολείο Insitut de la Providence Champion από την πόλη Namur του Βελγίου, συμμετείχαν σε διμερή σύμπραξη Erasmus+ KA229 - Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, με κωδικό αριθμό 2019-1-BE01-KA229-050412, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2022. Η σύμπραξη με τίτλο  «SeA- Seeking for Ecological Alternatives» - «Αναζητώντας Οικολογικές Εναλλακτικές λύσεις» είχε διάρκεια 36 μηνών.

Στόχους του προγράμματος αποτέλεσαν:

 • Η καταγραφή απόψεων και στάσεων για την κλιματική αλλαγή
 • Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση δράσεων για την κλιματική αλλαγή
 • Η εξ’ αποστάσεως συνεργασία μέσω της πλατφόρμας e-Twinning
 • H xρήση της μεθοδολογίας STEM
  • Κατασκευή υποβρυχίου οχήματος με πρόγραμμα 3D modelling και 3D εκτύπωση
  • Ενσωμάτωση μικροελεγκτή Arduino & αισθητήρων μέτρησης υδάτινων χαρακτηριστικών (θερμοκρασία, πίεση, διαύγεια κ.α.) στο υποβρύχιο όχημα
  • Καταγραφή σε υδάτινα περιβάλλοντα στην Ελλάδα και το Βέλγιο και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
 • Η δημιουργία συζητήσεων ανταλλαγής απόψεων και η υιοθέτηση στάσεων περί της κλιματικής αλλαγής.

Activities

Η παραπάνω συνεργασία πραγματοποιήθηκε με μία μόνο δια ζώσης συνάντηση με 15 μαθητές μας στο Βέλγιο, και στη συνέχεια 2 εικονικές (virtual) συναντήσεις λόγω της περιόδου της πανδημίας. Για το λόγο αυτό, πολλές από τις προγραμματισμένες μαθησιακές δραστηριότητες χρειάστηκε να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν, ώστε να πραγματοποιηθούν εξ’αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο. Παρά το γεγονός της πρωτόγνωρης εμπειρίας της online μαθησιακής εργαστηριακής δραστηριότητας, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά.

Αναλυτικά οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον ιστοχώρο Twinspace του project https://twinspace.etwinning.net/94373/pages/page/826302

 

Ο συντονιστής & υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος

Γεώργιος Νικολακάκης