ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοτικό Σχολείο Πλατέος Ημαθίας Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘’ACT GREEN’’

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘’ACT GREEN’’  Erasmus+ KA229 ξεκίνησε το 2018. Κύριο θέμα του έργου, η φύση και υποθεματικής μελέτης και έρευνας: η χλωρίδα και η πανίδα, τα καιρικά φαινόμενα, η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση, η ανακύκλωση, η αειφόρος ανάπτυξη. Εταίροι του έργου έξι ευρωπαϊκά σχολεία: δύο από τη Φινλανδία, ένα από την Ιταλία, ένα από την Πορτογαλία, ένα από τη Ρουμανία και το Δημοτικό Σχολείο Πλατέος Ημαθίας από την Ελλάδα.

Παιδαγωγικές προσεγγίσεις με στόχο την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών και την καινοτομία αποτελούν τη θεωρητική βάση των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ( όπως: η διερευνητική ανακαλυπτική μάθηση, η έρευνα πεδίου, οι συγκριτικές μεθοδολογίες). Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη μια  κινητοποίησε δραστικά τους συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς και μαθητές βελτιώνοντας κι εμπλουτίζοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες,  από την άλλη πρόσφερε δυνατότητες δυναμικής παρουσίασης, σχεδιασμού και διάχυσης  νέων συνεργατικών, εκπαιδευτικών προϊόντων επιτυγχάνοντας με θετικό και αποτελεσματικό τρόπο την επίτευξη του κύριου στόχου, δηλ. την κατανόηση από μέρους των μαθητών/τριών της επίδρασης που ασκεί κάθε ανθρώπινη  δραστηριότητα στις ισορροπίες της φύσης και την ενθάρρυνση στη οικειοποίηση αειφόρων συνηθειών στην καθημερινότητα.

Επιπλέον, σημαντικός στόχος του έργου ήταν η μέσω των συμμετοχικών δράσεων ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης των μαθητών, των κινήτρων μάθησης, καθώς  και  η ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.  Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι οι μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες,  να οικοδομούν γνώση, να διατηρούν άποψη και να παίρνουν θέση για τα σύγχρονα προβλήματα της ευρύτερης κοινότητάς τους.

Συνοπτικά, ορισμένες από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν την τριετία είναι: επιλογή γνωστικού αντικειμένου και διδασκαλία σε σχολική τάξη της χώρας φιλοξενίας ( η ελληνική ομάδα σχεδίασε ένα πλάνο μαθήματος για μαθητές της 5ης τάξης σε σχολείο στη Φινλανδία με θέμα τον κόσμο των μελισσών), δημιουργία παιχνιδιών γνώσης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, δημιουργία ψηφιακών νοητικών χαρτών με όρους αειφορίας με κεντρικό θέμα τα είδη υπό εξαφάνιση των χωρών-εταίρων, έκδοση συλλογικού τόμου που αφορά στα εθνικά πάρκα και τους χώρους φυσικού κάλλους των χωρών-εταίρων, παρουσιάσεις σχετικές με δράσεις που αναπτύχθηκαν στα σχολεία όσον αφορά στις υπαίθριες τάξεις, την επιστημονική έρευνα σε σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα από ομάδες μαθητών, την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων και συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς τοπικούς και μη, μαθητικά έργα που συνδέουν την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη μουσική, τη δραματοποίηση με το φυσικό περιβάλλον.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε στα δύο έτη, όμως λόγω της πανδημίας παρατάθηκε κατά ένα έτος. Υλοποιήθηκαν μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στις χώρες-εταίρους, Φινλανδία, Πορτογαλία και Ιταλία. Λόγω covid-19 υλοποιήθηκαν δύο εικονικές μετακινήσεις, Virtual Mobilities, η μία με χώρα φιλοξενίας την Ελλάδα και η άλλη, τη Ρουμανία.

Η υλοποίηση του έργου πρόσφερε έμπνευση κι ανέπτυξε νέες ιδέες και δράσεις μέσω της ανταλλαγής των καλών πρακτικών που εφαρμόζει κάθε χώρα-εταίρος σε θέματα αειφορικής διαχείρισης, μέσω της γνώσης από την εφαρμογή στο πεδίο περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις χώρες-εταίρους, μέσω της γνωριμίας με τον τρόπο λειτουργίας των οικολογικών σχολείων, των σχολείων του δάσους, μέσω της εξοικείωσης με πρακτικές της καθημερινής ζωής των εταίρων σχετικές με τον τρόπο διαχείρισης συγκεκριμένων τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Τρία χρόνια συντροφιά με δραστηριότητες που αγκαλιάστηκαν από τις σχολικές μας κοινότητες με ενθουσιασμό, τρία χρόνια με φίλους από την Ευρώπη, με οικογένειες που μας φιλοξένησαν και μας φρόντισαν, μας χαμογέλασαν στα δύσκολα και μας ενθάρρυναν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως στις δράσεις του ‘’ACT GREEN’’ συμμετείχαν όλοι οι μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου Πλατέος, το δε αποτέλεσμα έχει καταγραφεί σε φωτογραφικούς καταλόγους και εκτενείς αναφορές στην ιστοσελίδα του έργου που υποστηρίζει το Δ.Σ. Πλατέος, καθώς και σε όλους τους πόρους διάχυσης του έργου συνολικά. Τα οφέλη πολλαπλά τόσο για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες των μαθητών, τη σχολική αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Κάθε δραστηριότητα τυπικής και μη τυπικής μάθησης, ψηφιακή ή δια ζώσης αποτέλεσε μια πρόκληση. Η αναζήτηση πληροφοριών, η οικοδόμηση νέας γνώσης, η πρωτόγνωρη εμπειρία της εξ αποστάσεως συνεργασίας, η ανάγκη της υπέρβασης των δυσκολιών λόγω covid-19  και η μη διακοπή  του έργου την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά, η διατήρηση της επικοινωνίας των Ελλήνων μαθητών/τριών με οικογένειες των εταίρων και η εξέλιξη της γνωριμίας τους σε σχέση φιλίας λειτουργούν ως ενισχυτές για τη συνέχιση στρατηγικών συμπράξεων στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus plus, τα οποία επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Το ΑCT GREEN βραβεύτηκε με τις εθνικές ετικέτες ποιότητας και ως έργο Etwininng (Ρουμανία, Ελλάδα, Φινλανδία) και δύο ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας και συνεχίζει μέσω webinars  να αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πόσο αλλάξαμε!  Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου Πλατέος Ημαθίας, δάσκαλοι, μαθητές, γονείς τρία χρόνια εργαστήκαμε με θέρμη και συνέπεια σε ένα ζήτημα που αφορά στο μέλλον μας, στο μέλλον των παιδιών μας. Νιώθουμε ευγνώμονες για κάθε δυνατότητα και κάθε ευκαιρία που μας προσφέρθηκε μέσω του ‘’ACT GREEN’’ και του Erasmus. H εξαιρετική συνεργασία με την εθνική μονάδα ΙΚΥ άνοιξε νέους ορίζοντες στην αναζήτηση νέων εταίρων και την ενασχόληση με καίρια θέματα παιδαγωγικής και κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης.

Η Διευθύντρια του Σχολείου &

συντονίστρια του έργου για το ελληνικό σχολείο

Μαρία Ταχτσόγλου