Διαδικτυακό Διαδραστικό Σεμινάριο για το Toolkit και την Πλατφόρμα του Erasmus+ έργου «STEAMitUP».

Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου στις 16.00-18.00 διοργανώνεται το Διαδικτυακό Διαδραστικό Σεμινάριο για το Toolkit και την Πλατφόρμα του Erasmus+ έργου "STEAMitUP".

Αν ενδιαφέρεστε για το πόσο βιωματικά μπορούν να γίνουν τα εργαστήρια STEAM με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών βασισμένα σε παραδείγματα έτοιμου διαθεματικού υλικού, και αν αναζητάτε παιδαγωγικά άμεση αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, μέσω της πλατφόρμας του έργου (Moodle), τότε μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό με δωρεάν άμεση εγγραφή (για να σας αποσταλούν οι σχετικές λεπτομέρειες). Το Σεμινάριο πραγματοποιείται στα ελληνικά από την ελληνική ομάδα του έργου "STEAMitUP".