Διαγωνισμός Μαθηματικών ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103616532 ‐ 3617784 ‐ Fax: 2103641025
e‐mail : info@hms.gr
Ιστότοπος:  www.hms.gr


Το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους συνδρομητές του νέου περιοδικού της Εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό, τον  «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση. Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο, και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.

Πότε θα διεξαχθεί 

Ο 4ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα, στις 12 Μαρτίου 2022, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.14/155676/ΦΔ/162540/Δ1/13-12-2021).

Πού και πώς θα διεξαχθεί

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί όπως και το 2021, ηλεκτρονικά, σε επιλεγμένα κέντρα τα οποία θα
αναρτηθούν στις ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Σε κάθε κέντρο θα οριστεί συντονιστής.

Ποιοι συμμετέχουν

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την
Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» μέχρι και 8 Μαρτίου 2022. Εάν κάποιος μαθητής ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο
διαγωνισμό, αλλά δικαιολογημένα αδυνατεί να καταβάλει τη συνδρομή για το περιοδικό τότε, με τη
σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού, ο μαθητής εγγράφεται δωρεάν στην κατάσταση
συμμετεχόντων στο εξεταστικό κέντρο που έχει επιλέξει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι
προαιρετική.

Δείτε Σχετικά:

  1. Την απόφαση του ΥΠΑΙΘ
  2. Αναλυτικές πληροφορίες για τον νέο διαγωνισμό
  3. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος