Διακρίσεις του Δημοτικού Σχολείου Φούρνων Κορσεών

Η σχολική χρονιά 2021-2022 ήταν πολύ δημιουργική για το Δημοτικό Σχολείο των Φούρνων Κορσεών με διάφορες δράσεις που παρουσιάζονται στο blog  https://blogs.sch.gr/dimfourn/.

Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα με STEAM δραστηριότητες (συμμετοχή σε EU Code Week, STEM Discovery Week, σχετικά διαδικτυακά προγράμματα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κτλ.).

Μάλιστα, το ακριτικό σχολείο έλαβε τρεις διακρίσεις σε πανελλήνιους διαγωνισμούς:

Ευχόμαστε την επόμενη σχολική χρονιά να συνεχιστεί το έργο εκπαιδευτικών και μαθητών με τον ίδιο ενθουσιασμό!