Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο» που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα 14, 15 κα 16 Οκτωβρίου 2016, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστημίου Πατρών

καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων καθώς και Σχολικούς Συμβούλους της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Στελέχη της Εκπαίδευσης, Ερευνητές, Διδάκτορες & Υποψήφιους Διδάκτορες, Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου μας

(περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://synedriopplpp.wix.com/plppκαι επικοινωνία στο e-mail: mail@lyk-aei-patras.ach.sch.gr

Στο συνέδριο θα υπάρξουν 4 προσκεκλημένες ομιλίες διακεκριμένων πανεπιστημιακών δασκάλων και θα παρουσιαστούν συνολικά 130 εργασίες, οι οποίες έτυχαν θετικής κρίσης από 2 τουλάχιστον κριτές.

Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν: α) Πλήρη Άρθρα – Εισηγήσεις:120 β) Εργαστηριακές παρουσιάσεις 10 γ) Ηλεκτρονικά Aνηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters):8 θα χορηγηθούν βεβαιώσεις στους συμμετέχοντες στις εργασίες του συνεδρίου.