Διδάσκοντας e Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο: Webinar επιμόρφωση για τους Θεολόγους των ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Στο πλαίσιο των συνεργατικών δράσεων τηλεκπαίδευσης τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, δια της συμπράξεως των Συντονιστών ΕΕ κλ. ΠΕ01 Θεολόγων,  Δρ Νικολάου Παύλου και Δρ Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, αντιστοίχως, διοργανώνουν από κοινού ψηφιακό / webinar (web-based seminar)  επιμορφωτικό  σεμινάριο Θρησκευτικών με θέμα  "Διδάσκοντας e Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο" την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020.  Το σεμινάριο αποτελείται από 2 μέρη:

1ο  μέρος: «Η χρήση της ψηφιακών εργαλείων eclass, e–me και padlet στο μάθημα των Θρησκευτικών» (ώρα έναρξης 10.00 )

2ο μέρος. «Προσεγγίζοντας το ψηφιακό σύμπαν: Καλές πρακτικές & διδακτικές εφαρμογές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία των Θρησκευτικών. Το ζήτημα της Δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου» (ώρα έναρξης 18.00 )

Κύριος ομιλητής στο 2ο μέρος θα είναι ο Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και π. Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου.

Για το e σεμινάριο θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Cisco Webex.

Ήδη, μετά την αποστολή στα  σχολεία της σχετικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι (ψηφιακές) θέσεις έχουν ήδη υπερκαλυφθεί, τηρηθείσης (όπως είχε ανακοινωθεί) της σειράς προτεραιότητος στην υποβολή αιτήσεων. Οδηγίες και το ακριβές πρόγραμμα του e – σεμιναρίου και για το σύνδεσμο (link, στο περιβάλλον Webex) με τον οποίο συνδεθούν θα σταλούν στους επιλεχθησομένους με νεότερο e – mail.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.