Διεθνείς Διαγωνισμοί από το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης του Παιδιού, του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου 2019 – 2020

Τo Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα γνωστοποιεί την προκήρυξη από το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης του Παιδιού του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου τεσσάρων διεθνών Διαγωνισμών, οι οποίοι απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 4 έως 18 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες