Διεθνές εξ αποστάσεως συνέδριο στις 11 Σεπτεμβρίου: Ματιά στο Μέλλον: Η Εκπαίδευση το 2030 και ο ρόλος του/της Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία

Ο γενικός σκοπός του διεθνούς συνεδρίου είναι η εξερεύνηση του κοινωνικοοικονομικού, πολιτικού και πολιτισμικού μας κόσμου σε επίπεδο του σημερινού μακρόκοσμου, καθώς και οι επιπτώσεις για την εκπαίδευση γενικότερα και για το μικρόκοσμο του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία ειδικότερα. Οι ειδικότεροι στόχοι του συνεδρίου αναφέρονται στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3ioMy78.
Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο δωρεάν, συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ: https://bit.ly/3dXFmNQ.