Διεθνές βραβείο για την εκπαιδευτικό του 8ου ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας κα Σκιαδά Σταυρούλα!!!

Το ευρωπαϊκό έργο NBSEduWORLD (Erasmus+) προσκάλεσε εκπαιδευτικούς της επιστημονικής κοινότητας Scientix  να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό δημιούργιας ενός διδακτικού σεναρίου σχετικά με τις Λύσεις βασισμένες στη Φύση (Nature-based Solutions). Σκοπός του σεναρίου ήταν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σχετικά με την αξία και τα οφέλη των Nature-Based Solutions  (NBS). Ο διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς (1 Φεβρουαρίου – 30 Απριλίου 2023) και υποστηρίχθηκε από το Scientix και τις TraneTechnologies. Συγκεκριμένα, στον ευρωπαϊκό αυτό διαγωνισμό οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν και υπέβαλαν ένα πρωτότυπο Μαθησιακό Σενάριο στα Αγγλικά. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν μέσω των κοινοτήτων NBS και Scientix τις πιο δημιουργικές ιδέες τους για δραστηριότητες που σχετίζονται με το STEM και περιλαμβάνουν NBS, προβάλλοντας έτσι τη δουλειά τους και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές με συναδέλφους από όλο τον κόσμο.

Τα καλύτερα δεκαπέντε σενάρια μάθησης θα δημοσιευθούν στο NBSEduWORLD Repository, στο Scientix Resource Repository και σε άλλα αποθετήρια NBS. Μεταξύ αυτών επιλέχθηκαν 8 νικητές. Οι νικητές θα κληθούν να συμμετάσχουν είτε σε ένα αποκλειστικό Εργαστήριο Επιστημονικών Έργων στο Future Classroom Lab του EuropeanSchoolnet στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) τον Ιούνιο, είτε σε ένα Θερινό Σχολείο που διοργανώνει η Ελληνογερμανική Αγωγή στον Μαραθώνα (Ελλάδα) τον Ιούλιο. Η επιλογή του βραβείου γίνεται ανάλογα με το επίπεδο του βραβευμένου σεναρίου, δηλαδή αρχάριοι, προχωρημένοι, ειδικοί.

Στην ανώτατη κατηγορία (ειδικοί) υπήρξαν δύο νικητές και μια από αυτές ήταν και η καθηγήτρια πληροφορικής του σχολείου μας, κα Σκιαδά Σταυρούλα, τιμώντας τη χώρα μας αλλά και το σχολείο μας. Επιπλέον, θα της δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει και στο Εργαστήριο Επιστημονικών Έργων (Future Classroom Lab) του EuropeanSchoolnet τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) αλλά και στο θερινό σχολείο στο Μαραθώνα.

Ο σύλλογος διδασκόντων συγχαίρει την εκπαιδευτικό μας για τη σπουδαία της διάκριση!!!