Διεθνής έρευνα σχετικά με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών και τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Το EUN ( Scientix Observatory) τρέχει μια έρευνα σχετικά με τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω covid.

New comprehensive, international survey on teachers’ practices and use of educational technologies during the COVID-19 pandemic. The survey, which is addressed to teachers in primary and secondary education (students aged 3 to 19), aims to collect information on the educational technologies teachers used in the weeks that followed the outbreak of the COVID-19 pandemic, the problems they encountered, the solution they adopted as well as the recommendations they may wish to share. This investigation is part of the Scientix Observatory, which aims to help the development and dissemination of different science education projects and document good practices in various aspects of STEM education. The questionnaire, which is available in 24 languages, has been translated thanks to Scientix and the Amgen Foundation as part of the Amgen Teach project. The survey is also supported by the STEM Alliance and can be easily accessed by clicking here.