Δήλωση συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Έχει δρομολογήσει το σχολείο σας δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο; Αξιολογήστε την υποδομή, την πολιτική και την πρακτική του και αξιοποιήστε ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης ειδικά για τη σχολική σας μονάδα.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι το σχολείο να είναι μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας του ενημερωτικού μας κόμβου και η σχετική εμπειρία του/ης εκπαιδευτικού από το σχολείο στην “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”.

Υπόψη ότι η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σχολικές μονάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 10/3/2014 και θα συμπεριληφθούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, στο πιλοτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σχολείων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή πατώντας εδώ.

Λεπτομέρειες στο: http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/281-plt2