Δημοτικό Σχολείο Πλατέος Ημαθίας ” Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων”

Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών/τριών  και εκπαιδευτικών στην ιδέα και τον θεσμό της ανακύκλωσης αποβλήτων. Η εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε στις 7-3-2023 με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των μαθητών/τριών και αυριανών πολιτών, καθώς και την εδραίωση της ανακύκλωσης αποβλήτων ως θετικής συμπεριφοράς και πράξης, που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν μια εισαγωγική ενημέρωση για το θέμα της ανακύκλωσης αποβλήτων και της σημασίας της για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, μια παρουσίαση με σύντομη κι απλή αναφορά στα ανακυκλώσιμα είδη/προϊόντα, στα σημεία συλλογής των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στον τρόπο απόρριψης των ειδών αυτών στους ειδικούς κάδους συλλογής, στα στάδια της ανακύκλωσης αποβλήτων, στους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να πετάμε τις παλιές ή άχρηστες οικιακές συσκευές και τους λαμπτήρες (περιέχουν υδράργυρο) μαζί με τα λοιπά οικιακά μας απόβλητα, αλλά να τα οδηγούμε στην ανακύκλωση, ώστε να ξαναγίνουν χρήσιμα υλικά για τον άνθρωπο. Τέλος, οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν ένα βίντεο αναφορικά με το πώς ανακυκλώνονται απόβλητα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σε ένα σύγχρονο κέντρο στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε έναν κύκλο δράσεων που υποστηρίζουν την Αειφορία και την Πολιτειότητα.