Όροι Χρήσης – Ονοματολογίας mysch.gr

Η υπηρεσία ονοματολογίας mysch.gr παρέχει στις διοικητικές και εκπαιδευτικές μονάδες και σε όλους τους χρήστες της υπηρεσίας  δημοσίευσης ιστότοπων του ΠΣΔ τη δυνατότητα επιλογής ονόματος DNS κάτω από το mysch.gr. Η υπηρεσία παρέχεται μόνο για τους ιστοτόπους των χρηστών και όχι για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σύνθεση Ονομάτων Xώρου με κατάληξη mysch.gr

1. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα χρήσης ενός ονόματος χώρου με κατάληξη mysch.gr

2. Κάθε όνομα χώρου mysch.gr μπορεί να είναι επιπέδου 3 ή  4 με:

  • Το επίπεδο 3 να αποτελεί όνομα ζώνης
  • Στο επίπεδο 3 με  το όνομα που δηλώνεται δημιουργείται αυτόματα  διεύθυνση ιστοσελίδων (A record)  με Document Root τον προσωπικό κατάλογο (directory) του χρήστη.
  • Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το Document Root για κάθε όνομα χώρου σε υποκαταλόγους κάτω από τον προσωπικό του κατάλογο.
  • Το επίπεδο 4 να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ονόματα δικτυακών τόπων με ονόματα που ορίζει ο χρήστης

3. Τα Ονόματα Χώρου αποτελούνται από αλφαριθμητικούς  χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [Α-Ζ,a-z,0-9] και τoν  χαρακτήρα «πάυλα» [-] . Tα Ονομάτων Χώρου με κατάληξη mysch.gr. δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].

4. Το  Όνομα  Χώρου  περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) χαρακτήρες και μαζί με το mysch.gr περιλαμβάνει έως εξήντα (60) χαρακτήρες.

5. Στα Ονόματα Χώρου δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων

 

Όροι χρήσης

1. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη mysch.gr γίνεται σε εκπαιδευτικούς που διαθέτουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο..

2. Δεν επιτρέπεται η χρήση ονομάτων χώρου που περιέχουν λέξεις, συντομεύσεως ή φράσεις:

  • Που παραβιάζουν διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αφορούν σεξ, πορνό, ναρκωτικά, βία, επιθετική συμπεριφορά και τυχερά παιχνίδια

3. Συμπληρωματικό και αναπόσπαστο τμήμα των όρων είναι οι όροι χρήσης της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοτόπων.

4. Το Πανελλήνιο Σχολική Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία Ονομάτων χώρου στα οποία παραβιάζονται οι πιο πάνω όροι χρήσης.

5. Τα ονόματα 3ου επιπέδου είναι δεσμευμένα και δεν αποδίδονται σε χρήστες: www, info(s), list(s), blog(s), e-learning, conf, test(s), student(s), teacher(s), mathitis, mathites, daskalos, daskaloi, school, schools, gymnasio, gymnasia, lykeio, lykeia, epal, epas, tee, grasep, kesyp

6. Το ΠΣΔ συνιστά να αποφεύγονται στα ονόματα χώρου με λέξεις που δηλώνουν ονόματα σχολείων, διοικητικών μονάδων, δημοσίων υπηρεσιών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το ΠΣΔ επιφυλάσσεται για τη διακοπή κάθε ονόματος χώρου που ιδιοποιείται ονομασίες αυτής της μορφής εφόσον δεχτεί διαμαρτυρία από τον σχετικό φορέα.