ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό πρόγραμμα:»Δημιουργία παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας για τη σχολική τάξη με τη χρήση του Taleblazer.»

Νέο ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικό πρόγραμμα 140 ωρών με τίτλο "Δημιουργία παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας για τη σχολική τάξη με τη χρήση του Taleblazer."

Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αξιοποιούν παιδαγωγικά μια ιδιαίτερη μορφή της που είναι τα παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητα τοποθεσίας (location-based augmented reality games). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε λήψη πιστοποιητικού επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ Παν.Αιγαίου.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν.Αιγαίου

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://elpmed-aegean.gr/marg/

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Η επιλογή των επιμορφούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βάσει την ημερομηνία εγγραφής. Ως ελάχιστα κριτήρια για την ομαλή παρακολούθηση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να κατέχουν γνώσεις Αγγλικών (τουλάχιστον Β2-Advanced Level) και πιστοποίηση γνώσης χρήσης Η/Υ ή ΤΠΕ. Στον τρέχων κύκλο θα επιλεγούν 100 επιμορφούμενοι με βάση την παραπάνω διαδικασία.​

 

Αιτήσεις εγγραφής ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 22/10/2021 μέσω του συνδέσμου: https://elpmed-aegean.gr/registertaleblazer/