Δράση με θέμα «Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης»

Στις 22 Μαρτίου 2022 οι μαθητές της Γ΄ τάξης του 4ου Γυμνασίου Θήβας συμμετείχαν στη δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης»  που διοργανώθηκε από το  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η δράση έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη. Οι μαθητές του σχολείου μας με βάση τις οδηγίες του πειράματος που τους δόθηκαν έκαναν τις καθορισμένες μετρήσεις και στη συνέχεια τους απαραίτητους υπολογισμούς. Το αποτέλεσμα που έβγαλαν τελικά είναι πολύ κοντά στην πραγματική τιμή της περιφέρειας της Γης στον Ισημερινό, με ελάχιστη απόκλιση.