Δύο νέα Προγράμματα Εράσμους για το 2ο Γυμνάσιο Μίκρας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2022-2024  2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣ

Το σχολείο μας, αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία επιτυχημένης διεξαγωγής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχει λάβει φέτος  έγκριση συμμετοχής σε δύο νέα  προγράμματα ERASMUS KA2, που θα ολοκληρωθούν έως την άνοιξη του 2024:

  1. «Gender EQuality, HEalth and LeadershiP through Sport (EQ HELPS)»

Συμμετέχουσες χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα

  1. «International Collaboration Aiming Next Digital Opportunity (ICANDO)»

Συμμετέχουσες χώρες: Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα.

Στα προγράμματα αυτά, οι μαθητές μας θα έρθουν σε επαφή με ευρωπαϊκά ζητήματα: ισότητας, υγείας και διατροφής εφήβων, ένταξης και αποδοχής της διαφορετικότητας, με αθλητισμό. Θα εξοικειωθούν με  νέες τεχνολογίες και καινοτομίες ψηφιακού μετασχηματισμού, θα αναπτύξουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων, ηγεσίας και συνεργασίας και θα βελτιώσουν τις ικανότητες επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα.

Το σημαντικότερο όλων είναι η συμμετοχή σε ομάδες εργασίες μαζί με συνομήλικούς τους από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, που στοχεύει στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης  ευρωπαϊκής ταυτότητας , στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων στη σημερινή εποχή για την μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη..