Ευχετήριες Κάρτες, Τετράδια και Χειροποίητα Δώρα από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους/τις μαθητές/τριες των σχολείων αρμοδιότητάς σας και τους Συλλόγους Διδασκόντων, ότι η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών διαθέτει ευχετήριες κάρτες, τετράδια και χειροποίητα δώρα από τα παραγωγικά εργαστήρια των παιδιών της.

Σας γνωρίζουμε ότι ο σκοπός της διάθεσης των καρτών, των τετραδίων και των χειροποίητων δώρων είναι η στήριξη της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, ώστε να καλύψει όλο και περισσότερες ανάγκες παιδιών και εφήβων, που χρήζουν βοήθειας αλλά παράλληλα και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της μείωσης των προκαταλήψεων και της μεγαλύτερης κατανόησης και ευαισθησίας.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
«ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ»
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μ. Γερουλάνου 117, Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-9650916, Fax: 210-9637124

Εγκύκλιος