Έκδοση βιβλίου «Ένταξη προσφύγων/μεταναστών» στο πλαίσιο του Erasmus+ KA1 – Δ.Σ Γόννων

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Δημοσιεύουμε το link από βιβλίο με τίτλο: ««Ένταξη προσφύγων/μεταναστών μαθητών - Διάδοση αποτελεσμάτων προγράμματος Erasmus+ KA1» το οποίο εκδόθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Γόννων. Αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση  υλικού επιμόρφωσης σχεδίου, το οποίο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-2018 από το σχολείο.

Η επιμόρφωση είχε θέμα «Facing Diversity: Intercultural Classroom Management and Immigrants Integration». Από την ιδιαίτερα ενδιαφέρον υλικό της κατάρτισης, προέκυψαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του βιβλίου, οι οποίες εμπλουτίστηκαν και αποτελούν προϊόν συνεργασιών που προέκυψαν στο πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus+ KA1.  Θεωρούμε χρήσιμο να μοιραστούμε το υλικό που αναπτύχθηκε με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Eλπίζουμε σας φανεί χρήσιμο.

Καλή Ανάγνωση!

Για το Δημοτικό Σχολείο Γόννων

Αποστολίνα Σαΐτη