Εκπαιδευτικά βίντεο για την υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων του ΠΣΔ https://meeting.sch.gr

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά βίντεο για την υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων του ΠΣΔ (https://meeting.sch.gr).  Η υπηρεσία δίνει στα μέλη ΠΣΔ (εκπαιδευτικούς, σχολεία και διοικητικές μονάδες) τη δυνατότητα δημιουργίας τηλεδιασκέψεων. Υποστηρίζει πλήρη οπτικοακουστική επικοινωνία και επιτρέπει την προβολή παρουσιάσεων, τον διαμοιρασμό υλικού και εφαρμογών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τα εκπαιδευτικά βίντεο ακολουθούν μία λογική σειρά, για το λόγο αυτό υπάρχει αρίθμηση. Ωστόσο μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει και μεμονωμένα, ανάλογα βέβαια με το πόσο καλά γνωρίζει την υπηρεσία.

Τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι με τη σειρά:

 1. "https://meeting.sch.gr: Όλα τα βήματα ελέγχου του υπολογιστή μας ώστε να συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψηΣτόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να κάνουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στον υπολογιστή μας ώστε να συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψη. Δείτε το βίντεο εδώ.
 2. "https://meeting.sch.gr: Δοκιμαστική λειτουργία - Εξοικείωση με το περιβάλλον BigBlueButton".Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι με ένα γρήγορο έλεγχο να δούμε αν ο υπολογιστής μας είναι σε θέση ώστε εμείς να μπορέσουμε να συμμετέχουμε ή να παρουσιάσουμε μία τηλεδιάσκεψη. Δοκιμαστική λειτουργία - Εξοικείωση με το περιβάλλον BigBlueButtonΔείτε το βίντεο εδώ.
 3.  "https://meeting.sch.gr: Δημιουργία ΤηλεδιάσκεψηςΣτόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να μάθουμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μία τηλεδιάσκεψη. Να ορίσουμε:
  • τον Τίτλο
  • το περιεχόμενο
  • τα αρχεία που θα παρουσιάσουμε
  • τη χαρακτηριστική φωτογραφία
  • την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής
  • τη διάρκεια και τις θέσεις που θα είναι διαθέσιμες
  • και το είδος της πρόσκλησης που θα στείλουμε στα μέλη που θα καλέσουμε.
   Δείτε το βίντεο εδώ.
 4. "https://meeting.sch.gr: Δήλωση Συμμετοχής σε Τηλεδιάσκεψη"
  Περιγραφή των τρόπων που μπορούμε να συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψη. Δείτε το βίντεο εδώ.

  • Συμμετοχή με προσκλήσεις:
   • Ο εισηγητής της τηλεδιάσκεψης αποστέλλει προσκλήσεις στα άτομα που επιθυμεί.
   • Μόνο τα άτομα που έχουν προσκλήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.
   • Η τηλεδιάσκεψη δεν θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Συμμετοχή με έγκριση από τον εισηγητή:
   • Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορεί να αιτηθεί να συμμετάσχει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη.
   • Ο εισηγητής της τηλεδιάσκεψης αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση για συμμετοχή.
   • Η τηλεδιάσκεψη θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής:
   • Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις.
   • Η τηλεδιάσκεψη θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.
 5. "https://meeting.sch.gr: Βασικές Λειτουργίες της τηλεδιάσκεψης ως απλοί συμμετέχοντες ή ως παρουσιαστές". Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να μάθουμε τις βασικές λειτουργίες στην αίθουσα της τηλεδιάσκεψης, ως απλοί συμμετέχοντες ή ως παρουσιαστές. Δείτε το βίντεο εδώ.
 6. "https://meeting.sch.gr: Περισσότερα χαρακτηριστικά της τηλεδιάσκεψηςΣτόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να μάθουμε 5 ακόμη λίγο πιο σύνθετες λειτουργίες της τηλεδιάσκεψης.
  • Αλλαγή παρουσιαστή
  • Ενεργοποίηση πολλαπλών καμερών
  • Αλλαγή εμφάνισης της αίθουσας ανάλογα με τις απαιτήσεις μας (αλλαγή layout)
  • Διαμοιρασμός οθόνης
  • Δημοψήφισμα

Δείτε το βίντεο εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων: