Εκπαιδευτική ημερίδα «Η Επανάσταση του 1821 στο σχολείο» 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής