Εκπαιδευτική καινοτομία InterSTEM

      Για μια ακόμα χρονιά τα προγράμματα Erasmus+ έχουν πρωταγωνιστική θέση στο σχολείο μας, καθώς για το έτη 2020-2022 το 1ο ΕΠΑ.Λ. Περάματος συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα InterSTEM. Η μέθοδος STEM είναι μια καινούργια μέθοδος που αφορά τα επιστημονικά πεδία της τεχνολογίας, της επιστήμης, των μαθηματικών και της μηχανολογίας και το πώς θα μπορούν να διδαχθούν ως μαθήματα με έναν διαθεματικό τρόπο. Η καινοτομία του προγράμματος ΙnterSTEM έγκειται στο ότι εφαρμόζουμε τη μέθοδο STEM, που αφορά μόνο τις θετικές επιστήμες, και σε θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα, όπως είναι η Ιστορία, τα Θρησκευτικά, η Γλώσσα, η Πολιτική Παιδεία και η Οικονομία. Συνδυάζονται επομένως, με αλληλοσυμπληρωματικό και αλληλεξαρτώμενο τρόπο, θεωρητικά και θετικά γνωστικά αντικείμενα . Οι μαθητές ωφελούνται, καθώς βλέπουν πλέον ότι ένα γνωστικό αντικείμενο δεν είναι αποκομμένο από τα υπόλοιπα και ότι τόσο τα θετικά μαθήματα όσο και τα θεωρητικά μπορούν να συνδυαστούν με στόχο την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων.

     Ο συνδυασμός των διαφόρων γνωστικών πεδίων θα επιτευχθεί με την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού διεπιστημονικού παιχνιδιού (serious interdisciplinary game) μέσα από τη συνεργασία του σχολείου μας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς από τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Ρουμανία. 

Τίτλος Προγράμματος: Interdisciplinary use of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) for teaching non-STEM subjects in compulsory education

Κωδικός σχεδίου: No 2020-1- FR01-KA201-080015

ΕΤΑΙΡΟΙ: Quarter Mediation (Ολλανδία), Boreal Innovation (Γαλλία), Asociata de Studii Socio-Economice (Ρουμανία), 1ο ΕΠΑΛ Περάματος  (Ελλάδα), Cookie Box (Ισπανία)

logoΑποποίηση ευθύνης: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος άρθρου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.