Εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στο 6ο Γυμνάσιο Λάρισας

Τον Οκτώβριο του 2021 ξεκινήσαμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων - Φιλαναγνωσίας, με τον τίτλο «Η Σχολική μας Βιβλιοθήκη:  Φάρος στη ζωή μας » και ολοκληρώσαμε με το πέρας του διδακτικού έτους.

  • Πεποίθησή μας είναι ότι η αγάπη για το βιβλίο καλλιεργείται και αναπτύσσεται μέσα από δραστηριότητες που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη επαφή των παιδιών με το βιβλίο. Επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε λογοτεχνικά κείμενα  μέσω αναγνώσεων λογοτεχνικών αποσπασμάτων-αφηγήσεων και δημιουργήσαμε ευκαιρίες για έκφραση απόψεων και ιδεών για τις αξίες της ζωής που αναδεικνύονται μέσα από την επαφή των μαθητών/τριών με τα λογοτεχνικά βιβλία.
  • Αναπτύξαμε δραστηριότητες για την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών με την υλοποίηση δραστηριοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας .

Προγραμματίσαμε επισκέψεις και συνεργασίες με φορείς και στον βαθμό που υπήρξε η δυνατότητα στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας της φετινής χρονιάς υλοποιήσαμε σχετικές δράσεις :

  1. Στον χώρο του Αμφιθέατρου του 6ου Γυμνασίου Λάρισας η δράση: Η Λογοτεχνία αλλιώς κατά την οποία έγινε επαφή με δημιουργούς της Λογοτεχνίας, υπήρξε διάλογος με τους μαθητές, βιωματικές δράσεις και μετά τις εισηγήσεις τους τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το συγγραφικό έργο και το γράψιμο ενός δημιουργού, με τη συγγραφέα - ιατρό κ. Ζαφειρία Κοτζαμάνογλου και την ποιήτρια - θεατρολόγο  κ. Ελένη Ελεονώρα Τσιαντούλα μέλη του ΠΟΚΕΛ Λάρισας.
  2. Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Παιδείας στην Καλαμπάκα Τρικάλων-το οποίο φιλοξενεί συλλογές βιβλίων και αντικειμένων σχετικές με την ελληνική εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα.
  3. Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λάρισας «Κ. M. ΚΟΥΜΑΣ» με συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις ανάπτυξης της ομαδικότητας, συλλογικότητας και συνεργασίας  (παντομίμα με εργαλείο τα λογοτεχνικά βιβλία, κατηγορίες ερωτήσεων με ομαδική συμμετοχή κ.ά.)
  4. Ανάγνωση αποσπασμάτων λογοτεχνικών βιβλίων (Ανάγνωση-Προσέγγιση Πλαισίου-Επεξεργασία -Ανάλυση) - (Συνοδεία Μουσικής & Βιντεο-προβολών).
  5. Δραστηριότητες καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας: δημιουργία ψηφιακού υλικού-παρουσίαση PowerPoint όπου αποτυπώνεται η παραπάνω επεξεργασία.
  6. Δημιουργία Αφισών με εξώφυλλα αγαπημένων βιβλίων που αξιοποιήθηκαν στο Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας.
  7. Περιήγηση των μαθητών /-τριών στη Σχολική Βιβλιοθήκη με ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και προτάσεων για το πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρουσιάστηκε στους μαθητές η τελική συμμετοχή τους και το προϊόν της δημιουργικότητάς τους στην Τάξη.

Ακολούθησε Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του προγράμματος από τους μαθητές και τους υπεύθυνους καθηγητές  που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος. Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και διατυπώθηκαν σκέψεις και προτάσεις βελτίωσης των σχολικών Δραστηριοτήτων και της Βιβλιοθήκης μας στο μέλλον.

Με βάση τα δημιουργικά κείμενα των μαθητών/-τριών, τις εικαστικές δημιουργίες τους και τις θετικές αποτιμήσεις τους απέναντι σε αυτές τις δράσεις παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην αντίληψη που είχαν αναφορικά με τα βιβλία δημιουργώντας μια καλύτερη σχέση με αυτά.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Τμήματος Γ5, ο διευθυντής του σχολείου κ. Βασίλειος Παπαμαργαρίτης (Αγγλικής Φιλολογίας), η εκπαιδευτικός κ. Κωνσταντία Ντάμτσιου (Πληροφορικής) και η εκπαιδευτικός κ. Παρασκευή (Βίκυ) Τασιοπούλου (Φιλόλογος), που ήταν και η συντονίστρια του όλου προγράμματος.