Εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Κερατσινίου στη Δημοκρατία της Τσεχίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και τελευταία βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή
μαθητών/-τριών στο σχολείο Základní škola Aloise Štěpánka, στην πόλη Dolany της
Τσεχίας, στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο «National languages as the way
to know each other».
Το σχολείο μας εκπροσώπησαν 7 μαθητές/-τριες και τους/τις συνόδευσαν οι
εκπαιδευτικοί Κωνσταντίνα Γλουστιάνου ΠΕ80, Θεοδώρα Νιώτη ΠΕ86 και Δήμητρα
Καλύβα ΠΕ03. Στην κινητικότητα συμμετείχαν ομάδες μαθητών από τα σχολεία “Ics
da Vinci Lorenzini ” (Ιταλία) και Agrupamento de Escolas D. João I. (Πορτογαλία).
Καθ’όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά,
συμμετέχοντας σε βιωματικές δράσεις που σχετίζονται με το θέμα του
προγράμματος, δηλαδή τις βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στη γλώσσα του κάθε
συνεργαζόμενου σχολείου και στη συνέχεια στη δημιουργία ενός πολυγλωσσικού
λεξικού μεταξύ αυτών των χωρών.
Επίσης, ξεναγήθηκαν στους χώρους του Τσέχικου Σχολείου, συμμετείχαν σε
αθλητικές δραστηριότητες και γνώρισαν τη γαστρονομική κουλτούρα της Τσεχίας.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Τσεχία, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και
ξεναγήσεις σε Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και σε
ιστορικούς, θρησκευτικούς, και άλλους πολιτιστικούς χώρους του Olomouc,
Kroměříž και Šterneberk που επέτρεψαν στους συμμετέχοντες μαθητές και
εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τον τσεχικό πολιτισμό.
Η φιλοξενία των Τσέχων ήταν άριστη και οι κάτοικοι του Dolany μας δέχτηκαν πολύ
φιλικά! Οι μαθητές/-τριές μας ήρθαν σε επαφή με τα ήθη και έθιμα, το φαγητό και
τον τρόπο ζωής της Τσεχίας και δημιούργησαν νέες φιλίες.
Ένας κύκλος έκλεισε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus που υλοποιούσαμε για
πάνω από δύο χρόνια έφτασε στο τέλος του. Κρατάμε τις μοναδικές και αξέχαστες
εμπειρίες καθώς και τη βαθιά φιλία που αναπτύξαμε με τους εταίρους μας.