Εκπαιδευτικοί του Εσπερινού ΓΕΛ Ιωαννίνων για επιμόρφωση στη Βαρκελώνη στα πλαίσια ERASMUS+

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Creating an effective multicultural classroom» το οποίο παρακολούθησαν στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από 18 μέχρι 24 Οκτωβρίου 2021 με επιτυχία 5 εκπαιδευτικοί του Εσπερινού ΓΕΛ Ιωαννίνων, εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος  Erasmus +Δράση ΚΑ1– Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και  επιχορηγήθηκε αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο φορέας που το διοργάνωσε είναι MOVEU PROFESSIONAL SERVICES S.L. με έδρα του στη Βαρκελώνη ο οποίος εξειδικεύεται στον τομέα προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στόχευε στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα καινούρια παιδαγωγικά ρεύματα και την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων πάνω σε θέματα  διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν πολλές επισκέψεις μελέτης σε χώρους που φιλοξενούν και εκπαιδεύουν  μετανάστες και πρόσφυγες  αλλά και σε ισπανικό δημόσιο σχολείο που φοιτούν μαθητές/τριες από άλλες χώρες. Δεν έλειψαν βέβαια και οι επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως μουσεία, πινακοθήκες, κ.α.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

  • γνώρισαν νέα εργαλεία και μεθόδους εργασίας κοινωνικής ενσωμάτωσης
  • ήρθαν σε επαφή με τεχνικές μη τυπικής εκπαίδευσης που θα τους βοηθήσουν στην καλύτερη ενσωμάτωση όλων των μαθητών/τριών στην τάξη
  • απέκτησαν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία
  • γνώρισαν τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την εκπαίδευση προσφύγων/μεταναστών σε εκπαιδευτικά συστήματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών
  • εξασκήθηκαν σε τεχνικές πρόληψης των διακρίσεων στα σχολεία που παρακολουθούν πρόσφυγες/μετανάστες
  • ανέπτυξαν ικανότητες διαχείρισης συναισθημάτων
  • υιοθέτησαν μια στάση αποδοχής της διαφορετικότητας
  • βελτίωσαν τις επικοινωνιακές, γλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητές τους
  • καλλιέργησαν δεξιότητες διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης για την καταπολέμηση του αποκλεισμού ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από το φορέα υλοποίησης και με την απονομή βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Επιπλέον το σεμινάριο οδήγησε στην απόκτηση του εγγράφου Europass Mobility και για τους 5 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του Εσπερινού ΓΕΛ Ιωαννίνων που ήταν οι: Διατσίδου Μαρία, Γαργάλας Παναγιώτης, Δαβή Ευαγγελία, Ζιάκα Γεωργία και Χασκή Ελένη. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να πάρετε από το ιστολόγιο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της επιμόρφωσης  https://blogs.sch.gr/lykespio/