Ερωτηματολόγιο έρευνας: Ενάντια στη διαδικτυακή βία με βάση το φύλο

Ενάντια στη διαδικτυακή βία με βάση το φύλο: διατίθεται τώρα η έρευνα για εκπαιδευτικούς

Συμπληρώνοντας ένα απλό ερωτηματολόγιο έρευνας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν τη συμβολή τους στο ON-OFF, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της διαδικτυακής βίας με βάση το φύλο που ξεκίνησε στο Fiorano Modenese τον περασμένο Νοέμβριο. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται, την πλατφόρμα για έρευνες και συλλογή απόψεων, στη διεύθυνση https://it.surveymonkey.com/r/onoff-gr είναι πολύ απλό και διαρκεί λίγα λεπτά.
«Η έρευνα – εξηγούν οι διοργανωτές - απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα που ασχολούνται με τάξεις ή ομάδες παιδιών ηλικίας 12 έως 17 ετών. Θα θέλαμε να συναντήσουμε τους συμμετέχοντες πρόσωπο με πρόσωπο για καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών και τον τρόπο αντίδρασής τους, αλλά δυστυχώς, τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα το καθιστούν προς το παρόν αδύνατο. Για αυτόν τον λόγο, ζητάμε την υποστήριξη των δασκάλων, των καθηγητών και των εκπαιδευτικών: η γνώμη τους είναι πραγματικά σημαντική για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το έργο με τον καλύτερο τρόπο". Η έρευνα αποτελείται από 18 γενικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, χρήσιμες για τη διαμόρφωση του θέματος συνολικά.

Το ευρωπαϊκό έργο ON-OFF (https://on-offproject.eu), έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα μοντέλο παρέμβασης για την καταπολέμηση της διαδικτυακής βίας με βάση το φύλο που απευθύνεται σε ευρωπαίους δασκάλους και καθηγητές, να δοκιμαστεί και στη συνέχεια να διατεθεί ελεύθερα, αφού επικυρωθεί.

Το έργο περιλαμβάνει 6 οργανισμούς εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία. Επικεφαλής εταίρος είναι η Lumen, η ένωση για την κοινωνική προώθηση που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση δραστηριοτήτων στο Casa Corsini, για λογαριασμό του δήμου Fiorano Modenese. Ο δεύτερος Ιταλός συνεργάτης είναι ο Aretés, ο οποίος έχει εμπειρία στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Για την Ελλάδα, το έργο εκπροσωπείται από τον οργανισμό InterMediaKT. (https://intermediakt.org/home-gr/)

Σε κάθε χώρα θα συμμετέχουν τουλάχιστον 18 δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί και περίπου 140 κορίτσια και αγόρια ηλικίας 12 έως 17 ετών , συνολικά 90 δάσκαλοι / εκπαιδευτικοί και 700 νέοι.

Στο τέλος του έργου, το μοντέλο παρέμβασης θα είναι διαθέσιμο σε 5 γλώσσες. Θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα δοκιμαστεί και θα επικυρωθεί, η οποία θα περιέχει μαθήματα, εικόνες, βίντεο, δελτία πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση, τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη διαδικτυακή βία με βάση το φύλο.

Όλα τα τοπικά σχολεία, κέντρα νέων, δάσκαλοι, καθηγητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στις δραστηριότητες του έργου.

"Σε αυτήν την περίοδο, σε όλες τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές περιοχές διαχειριζόμαστε μια διαδικτυακή έρευνα και τα αποτελέσματα της θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών μοντέλων που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας".