Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΤ ΚΟΙΛΑΔΑΣ στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS KA1

Το Γυμνάσιο ΛΤ Κοιλάδας συμμετείχε κατά τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ σε δύο προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Σχολειου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/KA1 με θέμα «Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού στις ψηφιακές δεξιότητες».

Η Νάστου Αγλαϊα και η Κουτσιμανή Τατιάνα συμμετείχαν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα Lego: play, learn and be innovate στην πόλη Μάλαγα της Ισπανίας  από τις 25-02-2019 έως και τις 1-03-2019. Οι καθηγητές συμμετείχαν σε εργαστήρια ρομποτικής και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία και τα οφέλη της χρήσης δραστηριοτήτων ρομποτικής στο σχολείο, καθώς και τις δυνατότητες και το περιβάλλον προγραμματισμού δυο πλατφορμών εκπαιδευτικής ρομποτικής της LEGO (Midstorms EV3 και WeDo 2.0).

Οι καθηγητές Χρηστίδης Γεώργιος και Νάρης Βασίλειος, του Γυμνασίου ΛΤ Κοιλάδας, συμμετείχαν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης  με θέμα  «DIGITAL and  SOCIAL MEDIA COMPETENCIES @SCHOOL» στην Ρώμη.

Κατά την διάρκεια των 5 ημερών του προγράμματος (18/03/2019-22/03/2019) οι καθηγητές ενημερώθηκαν για τους τρόπους ένταξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Youtube κ.α.) στη σχολική πραγματικότητα και για την χρήση ψηφιακών εργαλείων στην διαδικασία της μάθησης. Σημαντικό μέρος της επιμόρφωσης αφορούσε την παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης τάξης  όπως τα eTwinning, Edmodo, Google for Didactic κ.α. Την τελευταία μέρα του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι επισκέφτηκαν σχολείο αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας στην Ρώμη και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις  με μαθητές και καθηγητές για εκπαιδευτικά ζητήματα.