Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ60: «Παιδαγωγικός Σχεδιασμός μαθημάτων μέσω Τηλεδιάσκεψης: 10 Πρακτικές συμβουλές»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α]
Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], στο πλαίσιο του ΚΕ.ΔΙΒ.ΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει Δωρεάν Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ 60  με τίτλο: "Παιδαγωγικός Σχεδιασμός μαθήματων μέσω Τηλεδιάσκεψης: 10 Πρακτικές συμβουλές".

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Παρασκευή 20/11/ 2020, 17.00-20.00

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν εισαγωγικές δράσεις σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους μαθητές τους με την χρήση του WEBEX.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη 19/11 και ώρα 19.00

Αναλυτικές πληροφορίες/Αιτήσεις: www.edivea.org