Έρευνα – Η συμβολή της οργανωσιακής κουλτούρας διοίκησης στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, ως ένας οργανισμός που μαθαίνει

Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων", του τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, διενεργείται διαδικτυακή έρευνα με τίτλο «Η συμβολή της οργανωσιακής κουλτούρας διοίκησης στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, ως ένας οργανισμός που μαθαίνει».

Απευθύνεται σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές εξαιρούνται από την υφιστάμενη έρευνα.

Η έρευνα υλοποιείται με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.gle/RvMy4K8L4m5MZ86s9

Οι πληροφορίες που θα δωθούν είναι αυστηρά εμπιστευτικές και μόνο στατιστικά σύνολα θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη. Θα διατηρηθεί η ανωνυμία και το απόρρητο των πληροφοριών.

Οι συμμετέχοντες έχουν κάθε δικαίωμα να διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή τη συμμετοχή τους στην παρούσα έρευνα, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υπολογίζεται στα 7-10 λεπτά.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Χύτας, ΠΕ 78,  Μεταπτυχιακός Φοιτητής