Έργο «Future» στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+KA3

Τη Δευτέρα 29/7/2019 το ΙΤΥΕ φιλοξένησε την εκδήλωση για την παρουσίαση του παιχνιδιού FUTURE. Η Διεύθυνση Τηλεματικής του ΙΤΥΕ καλωσόρισε περίπου 30 εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές - που σχετίζονται με την καθοδήγηση σταδιοδρομίας- καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με ειδίκευση στη μάθηση μέσω παιχνιδιού.

Αναλυτικά: FUTURE_Newsletter 3_021019_GR_s