Εσπερινό ΓΕΛ Ιωαννίνων: ERASMUS+ ΚΑ202 – 4η Διακρατική Συνάντηση στη Τουρκία

Την εβδομάδα 23 με 29 Σεπτεμβρίου 2019 έλαβε χώρα στην πόλη ΤΟΚΑΤ της Τουρκίας η 4η διακρατική συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος

Erasmus+ΚΑ202 2018-1-RO01-KA202-049291 «IoT For New Business – Internet of Everything»,

στο οποίο συμμετέχει το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ως εταίρος. Το σχολείο συντονιστής είναι το Λύκειο Valeriu Braniște από τη Ρουμανία ενώ συμμετέχουν τόσο η Περιφερειακή εκπαίδευση της Τιμισοάρας όσο και σχολεία από την Τουρκία και την Ιταλία.

Δύο εκπαιδευτικοί και πέντε μαθητές από το Εσπερινό ΓΕΛ Ιωαννίνων συμμετείχαν στην συνάντηση η οποία περιλάμβανε καθημερινά  επιμόρφωση πάνω στο Arduino και σε IoT εφαρμογές και στον τρόπο που αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των εικονικών επιχειρήσεων που έχουν σχεδιαστεί από τις ομάδες εργασίας των σχολείων.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο , στο Τεχνολογικό πάρκο αλλά και σε ένα από τα πιο μεγάλα επαγγελματικά λύκεια της πόλης του ΤΟΚΑΤ καθώς και στο εργοστάσιο παρασκευής και εμφιάλωσης χυμών DIMES.

Φυσικά δεν έλειψαν τις απογευματινές ώρες και επισκέψεις και ξεναγήσεις σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης όπως το Αρχαιολογικό μουσείο και το εργαστήριο παρασκευής πήλινων αντικειμένων για τα οποία φημίζεται η περιοχή. Επιπλέον υπήρξαν εκδρομές στην Καππαδοκία και στην ποντιακή πόλη της Αμάσειας, τόποι με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον ιδιαίτερα για την Ελληνική αποστολή.

Το ραντεβού μαθητών/τριών-εκπαιδευτικών ανανεώθηκε για τον Μάρτιο του 2020  στην Σικελία της Ιταλίας όπου και θα πραγματοποιηθεί η 5η διακρατική συνάντηση των εταίρων.