Εθνική Ετικέτα ποιότητας e-Twinning στο Δημοτικό Σχολείο Πενταπλατάνου

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ E-TWINNING ΣΤΟ Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Το Δημοτικό σχολείο Πενταπλατάνου έλαβε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας ETwinning για το συνεργατικό έργο με τίτλο ``Fans de BD`` το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2021-2022. Το συγκεκριμένο έργο έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος των Γαλλικών με τη ΣΤ’ τάξη με  υπεύθυνη την  καθηγήτρια Γαλλικών του σχολείου κυρία Καρύπη Ιωάννα. Ήταν μία συνεργασία με τρείς χώρες, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα με συντονίστρια χώρα τη Γαλλία και με θέμα τα κόμικς.

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας χορηγείται από την Εθνική μονάδα E-Twinning της κάθε χώρας για την ποιότητα του έργου όσον αφορά στην πρωτοτυπία του θέματος, τη συνάφεια με το διδακτικό αντικείμενο, την ανάδειξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των μαθητών, την καινοτομία και την χρήση των Τεχνολογιών πληροφορίας και  επικοινωνιών(ΤΠΕ). Σε περίπτωση που όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λάβουν ετικέτα ποιότητας τότε το συνεργατικό έργο αξιολογείται και από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό φορέα και είναι υποψήφιο και για την Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας.

Στο συγκεκριμένο έργο,  εθνική ετικέτα ποιότητας έχουν πάρει όλες οι χώρες μέλη και το σχολείο μας περιμένει την αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό φορέα για την Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας συνεργατικού έργου E-Twinning. Το σχολείο που λαμβάνει την Εθνική Ετικέτα ποιότητας E-Twinning γίνεται αυτόματα σχολείο E-Twinning και μοριοδοτείται  θετικά σε αιτήσεις του σχολείου για μελλοντικά προγράμματα Erasmus Plus.