Ετικέτες ποιότητας για το 1ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας

Το σχολικό έτος 2020-2021 το 1ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας συμμετείχε στα eTwinning Προγράμματα «Ecology Workshop» και «For the Earth with love»

Και τα δυο αυτά Προγράμματα διακρίθηκαν με Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας, αφού κρίθηκαν ως άριστα ανταποκρινόμενα  στα εθνικά και ευρωπαϊκά  πρότυπα.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως στους μαθητές μας!