Ετικέτες ποιότητας για το 2ο Δ.Σ. Αρτέμιδος

Το σχολικό έτος 2020-2021 το 2ο Δ.Σ. Αρτέμιδος συμμετείχε σε 2  eTwinning Προγράμματα:

«North East West South = N.E.W.S.!» και ««A JOURNEY THROUGH THE WATER» που βραβεύθηκαν με  4  Ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας

Συγκεκριμένα λάβαμε από την European eTwinning team την παρακάτω επιστολή:

   Συγχαρητήρια! Το σχολείο σας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας σας στa έργa eTwinning. Αυτό σημαίνει πως η εργασία σας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου σας έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σαν αποτέλεσμα, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό το οποίο μπορείτε να επισυνάψετε στην ιστοσελίδα σας και να το εκθέσετε σε μία περίοπτη θέση στο σχολείο σας. Επίσης, το έργο σας θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης στο www.etwinning.net. Για μία ακόμη φορά, συγχαρητήρια για αυτό το μοναδικό επίτευγμα και ελπίζω να συναντηθούμε σε κάποια από τις εκδηλώσεις eTwinning κατά τη διάρκεια του έτους.
Με τους καλύτερους χαιρετισμούς μου
eTwinning Team

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας σε όλους τους μαθητές για την αγάπη τους και την αποδεδειγμένη προθυμία τους στην υλοποίηση τους. Χωρίς τις προσπάθειές τους και την αγάπη τους, δεν θα είχαμε ποτέ την ετικέτα ποιότητας και από τις δύο πλευρές εθνική και ευρωπαϊκή.

Ευχαριστούμε τους γονείς που πίστεψαν και υποστήριξαν τα έργα μας !!!!