Έτοιμο το 2ο ΓΕΛ Ξάνθης να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 η ενδοσχολική επιμόρφωση του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης στη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών μαθημάτων η-τάξη. Η επιμόρφωση είχε διάρκεια 24 ωρών με τη μέθοδο μικτής μάθησης, 9 ώρες διά ζώσης και 15 ώρες διαδικτυακά, μέσω ηλεκτρονικού μαθήματος που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.

Η πλατφόρμα αποτελεί εξελληνισμένη έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System/LMS) Open e-Class που, μαζί με το Moodle, είναι τα πιο διαδεδομένα συστήματα υποστήριξης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως ή μικτής μάθησης (συνδυασμός διά ζώσης και διαδικτυακής μάθησης) και προσφέρονται/υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του LMS (έλεγχος χρήσης, στατιστικά, βαθμολόγηση κ.λπ.) απαιτείται η σύνδεση καθηγητών και μαθητών με κωδικό που εκδίδει το σχολείο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Το 2ο ΓΕΛ εκδίδει και παραδίδει τους κωδικούς αυτούς στους μαθητές του εδώ και τρία χρόνια. Σε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει την ψηφιακή του ετοιμότητα (δηλ. να μπορεί ο εκπαιδευτικός που το αποφασίζει μία μέρα, να κάνει χρήση του LMS την επόμενη), το 2ο ΓΕΛ προχώρησε στην πραγματοποίηση της εν λόγω επιμόρφωσης

Την απόφαση πήρε ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου, μετά από πρόταση του κ. Εξαφτόπουλου Ανέστη, μαθηματικού και υποδιευθυντή του σχολείου, και η επιμόρφωση έγινε με την υποστήριξη και εποπτεία της κ. Άννας Αγγελοπούλου, Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Α.Μ.Θ. και Παιδαγωγικά Υπεύθυνης για το 2ο ΓΕΛ Ξάνθης. Επιμορφωτής ήταν ο Ανέστης Εξαφτόπουλος και την τεχνική υποστήριξη είχε η κ. Παναγιώτα Μαλέτσκα, υπεύθυνη εργαστηρίων του σχολείου.

Στην επιμόρφωση συμμετείχε και μικρός αριθμός εκπαιδευτικών από άλλα σχολεία του νομού, τα οποία ανήκουν στην παιδαγωγική ευθύνη της κ. Αγγελοπούλου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όσον αφορά την πλατφόρμα η-τάξη (όχι το Moodle) το 2ο ΓΕΛ είναι το μόνο σχολείο πανελλαδικά που έχει πλήρη γκάμα ηλεκτρονικών μαθημάτων (54 στον αριθμό, αν και όχι πλήρη σε υλικό), για όλα τα μαθήματα και των τριών τάξεων, με το σύνολο των μαθητών του εγγεγραμμένους στα μαθήματα αυτά και ομαδοποιημένους ανά τμήμα (σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από τα ενεργά μαθήματα στο ΠΣΔ μέχρι και το τέλος της επιμόρφωσης).

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του σχολείου κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, για την ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος και την κάλυψη των υλικών απαιτήσεων από πόρους του σχολείου.

Περιμένουμε να συνδυάσουμε τις νέες δυνατότητες για σύγχρονη εκπαίδευση, που θα μας παράσχει σύντομα το ΥΠΑΙΘ , με τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητές μας για ασύγχρονη εκπ/ση, ώστε να προσφέρουμε στους μαθητές μας τις καλύτερες δυνατές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Υπομονή και υγεία σε όλους!

Για το 2ο ΓΕΛ Ξάνθης

Ανέστης Εξαφτόπουλος