Europa and We

Στο 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας με μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες αποτελούν έμπνευση και προσελκύουν μαθητές να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες ενεργής μάθησης υλοποιήθηκε ένα Project σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αφορμή στάθηκε ο διαγωνισμός Jan Amos Comenius που στόχο είχε να ενυσχύσει τις γνώσεις γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δημοκρατικές αξίες που αντιπροσωπεύει. Προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε διαδικασίες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, να συμπεριλάβουμε διάφορα γνωστικά αντικείμενα με συνδυαστικό και καινοτόμο τρόπο.

Έτσι το Europe and We στην Α΄ τάξη υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας & της Λογοτεχνίας με τον τίτλο «​Είμαι Ευρωπαίος πολίτης-Ερευνώ και μαθαίνω για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.», όπου δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές με νέους τρόπους μάθησης που κινητοποιούν το ενδιαφέρον τους, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την Ε.Ε. και να διευκολυνθεί η δημιουργία συνθηκών μάθησης και έρευνας. Συγκεκριμένα οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε μία εκπροσωπούσε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. Κάθε μαθητής έχει τη δική του κάρτα-ταυτότητα με στοιχεία της χώρας που εκπροσωπεί και ένα κωδικό όνομα χαρακτηριστικό της αντίστοιχης χώρας. Διεξήγαγαν έρευνα στο διαδίκτυο, εφαρμόζοντας πρακτικές ορθής χρήσης του και αξιοποίησαν νέα τεχνολογικά εργαλεία. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους, καλλιεργώντας και την ατομική τους πρωτοβουλία, εντόπισαν και επέλεξαν πληροφορίες, συζήτησαν και συνέκριναν στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών-κρατών. Έμαθαν έτσι σημαντικά στοιχεία για την ιστορία, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. Το τελικό προϊόν της υλοποίησης του project είναι οι ηλεκτρονικές ή έντυπες εργασίες των μαθητών με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για τα κράτη-μέλη που εκπροσωπούν (τις οποίες και παρουσιάζουν στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου), καθώς και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με μύθους, παραμύθια και διηγήματα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε η αποδοχή της φυλετικής, γλωσσικής και πολιτιστικής διαφορετικότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την ξεχωριστή αξία-σημασία κάθε κράτους-μέλους στην Ε.Ε. αλλά και τη σημασία της συνύπαρξης-συνεργασίας των Ευρωπαίων πολιτών.

Το Project συνεχίστηκε και στα πλαίσια των Εικαστικών όπου οι καλλιτεχνικές δημιουργίες των μαθητών σχετίστηκαν με τις γλώσσες που ομιλούνται στην ΕΕ.

Στα πλαίσια του προγράμματος της Φιλαναγνωσίας, οι μαθητές πειραματίστηκαν με τη δραστηριότητα Black out Poetry και απομόνωσαν έννοιες και αξίες που σχετίζονται με την ΕΕ.

Στην Γ΄ τάξη το Project συνδέθηκε με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και με το Erasmus KA3 Project “ACT PROJECT-Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών», που υλοποιείται στο σχολείο μας και στοχεύει στην καταπολέμηση των διακρίσεων, την κοινωνική ένταξη και την πολιτισμική ετερότητα με δράσεις που επενδύουν στην αποδοχή και τον σεβασμό των πολιτισμικών διαφορών και την ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής. Οι μαθητές δημιούργησαν ερωτηματολόγια και παρουσιάσεις σχετικές με τα Όργανα και τους Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.​

Οι ψηφιακές παρουσιάσεις και τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν στο μάθημα της Πληροφορικής, ενώ στη Μουσική, στην Οικιακή Οικονομία και στα Θρησκευτικά αφιερώθηκαν αντίστοιχες δραστηριότητες ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές άλλα στοιχεία των κουλτούρων και των πολιτισμών των χωρών της ΕΕ.

Τέλος όπως ήταν αναμενόμενο στη δράση ξεχώρισαν τα ξενόγλωσσα μαθήματα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά-γλώσσα με την οποία το σχολείο μας έχει κερδίσει 2 Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ξένων Γλωσσών- με στόχο μελλοντικά να μεταφραστούν τα τελικά προϊόντα και στις 3 γλώσσες διδασκαλίας.

Το υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο site του Προγράμματος https://europeandwe.weebly.com/ και μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιηθεί ως καλή πρακτική.