Ευρωπαϊκή Kοινοπραξία Εrasmus+ Δ.Δ.Ε Πέλλας

Η Δ.Δ.Ε Πέλλας στα πλαίσια του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + KA1, με τίτλο «Μαθήματα σε Mετανάστες: οι Nέες Tεχνολογίες στη διδασκαλία και μάθηση των νεοαφιχθέντων μεταναστών» και σε Κοινοπραξία με τα σχολεία 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών, Εσπερινό ΕΠΑΛ Γιαννιτσών, 1ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών , 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας , Γυμνάσιο Σκύδρας, 2ο Γυμνάσιο «Κύριλλου και Μεθόδιου» Γιαννιτσών και 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών, πραγματοποίησε την πρώτη προβλεπόμενη μετακίνηση , στο Ελσίνκι Φινλανδίας. Ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Γερεμτζές Δημήτριος ,παρακολούθησε το σεμινάριο από τις 12/5/18 μέχρι 20/5/18 στην περιοχή Vantaan Varia,στο τοπικό ΕΠΑΛ, στο οποίο πήραν μέρος επίσης 3 εκπαιδευτικοί από την Αθήνα και 6 εκπαιδευτικοί από την Δανία. Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον οργανισμό EUNEOS και αναλύθηκαν οι τρόποι που νέα λογισμικά μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία και μάθηση των νεοαφιχθέντων μεταναστών και τρόποι αναγνώρισης αλλά και πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους για την ομαλή ένταξή τους στη σωστή βαθμίδα εκπαίδευσης.

Τον Σεπτέμβριο ακολουθεί η μετακίνηση των υπολοίπων 15 καθηγητών από τα παραπάνω σχολεία έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι ροές του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+KA1/ Βασική Δράση 1 :Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.

Η ταχύτητα και η μαζικότητα της εισροής των προσφύγων /μεταναστών έχει άμεσες συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες και άρα και στο σχολικό χώρο και την εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η ικανότητα της ΔΔΕ Πέλλας και των σχολείων της να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις ενσωμάτωσης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον με νέες προσεγγίσεις και πρακτικές κάτι στο οποίο το παραπάνω ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα βοηθήσει αποτελεσματικά.