Ευρωπαϊκό eTwinning έργο «MythoSustain: Through myths, towards the future» από το 2o Γυμνάσιο Ορεστιάδας «Γεώργιος Βιζυηνός»

Το 2o Γυμνάσιο Ορεστιάδας «Γεώργιος Βιζυηνός» υλοποίησε το σχολικό έτος 2023-2024 το ευρωπαϊκό eTwinning έργο με τίτλο “ MythoSustain: Through myths, towards the future ”. Στο έργο συμμετείχαν 4 σχολεία από την Ελλάδα , τη Γεωργία και τη Ρουμανία. Από το 2ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας συμμετείχαν ως συντονιστές οι εκπαιδευτικοί Καλαντζή Βασιλική και Λεμονάκη Μαρία και 16 μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου. Πολύτιμη η συνεργασία και με τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας: την κ. Κατσιαβριά Φωτεινή (εικαστικός), την κ. Τσολακίδου Βασιλική (πληροφορικής) και την  κ. Χαραλαμποπούλου Σταυρούλα (αγγλικών).

Το έργο αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, εμπλουτισμένο με στοιχεία από τις ενότητες των μαθημάτων της Ιστορίας και της Γλώσσας. Το MythoSustain είναι ένα έργο eTwinning που φιλοδοξούσε να συνδυάσει αρχαίους μύθους και λαϊκές ιστορίες με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ. Οι μαθητές του K12 από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες εξερεύνησαν μυθολογικές ιστορίες που συνδυάζουν απρόσκοπτα τους αρχαίους μύθους με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες στον 21ο αιώνα. Συνεργάστηκαν για να εξερευνήσουν τη μυθολογία και να ερμηνεύσουν λαϊκές ιστορίες και μύθους σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου, όπως η φτώχεια, ο σεξισμός και η κλιματική κρίση.

Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν δραστηριότητες αξιοποιώντας διαφορετικά web02 εργαλεία με στόχο την έρευνα τόσο της τοπικής ιστορίας όσο και των λαϊκών μύθων που συνδυάζονται με τον πολιτισμό και την κουλτούρα των συνεργαζόμενων χωρών.

Το έργο ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς συνδυάζονται πολλά γνωστικά αντικείμενα, όπως Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Γλώσσα και Εικαστικά.

Το τελικό προϊόν του έργου μας

https://read.bookcreator.com/Hl2X3TDaHseDKYeYehU4kzmX6Wx2/XneEqCQ2Q52NVNAbY1aGDA/H2stkS3BQhmiCRS4BVREgg