Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 CREDIBLE «Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments» 2019- 20121

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης υλοποιείται κατά τη διετία 2019 – 21 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2  (Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών) CREDIBLE «Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments» το οποίο αποτελεί συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, σχολικών μονάδων, Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής και εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2021.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια στην Ισπανία και συμμετέχοντες α) ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, β) σχολεία της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, γ) οργανισμοί που ενεργοποιούνται στην ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες από την Ελλάδα, τη Λετονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία.

Στόχος του προγράμματος είναι ο διαμοιρασμός καλών πρακτικών που αφορούν στην ένταξη των μαθητών με σπάνιες ασθένειες στις σχολικές μονάδες και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε πρακτικές υποστήριξης μαθητών και γονέων.