Ευρωπαϊκό Βραβείο για το Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας Αχαΐας

Η Στ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίτσας, Αχαΐας κατέκτησε  το 2ο ευρωπαϊκό βραβείο (ανάμεσα σε 870 έργα) στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό eTwinning 2021 για το συνεργατικό εκπαιδευτικό έργο «In your shoes» που υλοποίησε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο μάθημα των Αγγλικών.

Στο έργο συμμετείχαν 5 σχολεία από Ελλάδα, Ουκρανία, Ισπανία και Σλοβενία.

Πρόκειται για ένα έργο με κοινωνικό θέμα σκοπός του οποίου ήταν να βάλει τους μαθητές στη θέση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν πως νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπήκαν στη θέση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης και  ακοής, αυτών με  κινητικά προβλήματα αλλά και στη θέση  των μεταναστών και  των ηλικιωμένων.

Στόχοι του έργου ήταν η συνειδητοποίηση της έννοιας και της σημασίας της ενσυναίσθησης ως ανθρώπινης αξίας, η καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών στα Αγγλικά, τόσο γραπτής όσο και προφορικής,  μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, η βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, η προώθηση της συνεργασίας με τους συνομήλικους από τις άλλες χώρες αλλά και με τους συμμαθητές, η ενθάρρυνση της έκφρασης της γνώμης, της λήψης αποφάσεων, της δημιουργικότητας και του αυτοσχεδιασμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο είχε ήδη αποσπάσει το 1ο Εθνικό Βραβείο eTwinning στην Κατηγορία Δημοτικό (6-12) στον 15o Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning.