Η Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και τα πειράματα στο CERN στη σχολική τάξη»

Στις 18-19 Φεβρουαρίου, το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών σε συνεργασία με την Ελληνογερμανική Αγωγή διοργανώνουν διημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα : " Η Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και τα πειράματα στο CERN στη σχολική τάξη".

https://tinyurl.com/4m4t3f8m

Η διημερίδα θα συμπεριλαμβάνει ομιλίες καταξιωμένων ερευνητών στο χώρο της Φυσικής Σωματιδίων, παρουσίαση και εξάσκηση με σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος FRONTIERS καθώς και εξοικείωση με εφαρμογές επιστήμης του πολίτη στις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν έμπρακτα να συνεισφέρουν στην μελέτη νέων σωματιδίων στο CERN. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν εικονικά στις εγκαταστάσεις του πειράματος ALICE στο CERN.

-Η συμμετοχή στη διημερίδα είναι δωρεάν .

-Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

-Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

-Για τη συμμετοχή σας συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

https://tinyurl.com/4m4t3f8m

-Για πληροφορίες επικοινωνήστε με

Info[at]frontiers-project.eu