Γραμμή επικοινωνίας με το 1ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής

 

Αν είστε γονέας και το παιδί σας παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο, για τις οποίες έχετε ήδη ενημερωθεί και επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτημα αξιολόγησης στην Υπηρεσία μας ή επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την αξιολόγηση του παιδιού σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και μέλος του προσωπικού του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής θα έρθει το συντομότερο δυνατό σε τηλεφωνική επαφή μαζί σας.

Συμπληρώστε τη φόρμα ...

_______________________________________________________________________________________

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να υποβάλλουν νέα αίτηση ή αίτηση επαναξιολόγησης των παιδιών τους από την Υπηρεσίας μας, ότι ακολουθείται πλέον η εξής διαδικασία:

 • Συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Συμπληρώνουν με τα απαραίτητα στοιχεία τη  σχετική αίτηση  
 • ΑΙΤΗΣΗ
 • Δημιουργούν μέσα από την πλατφόρμα gov.gr  Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση
 • gov-aithsh
 • στην οποία συμπληρώνουν το εξής κείμενο :

«Δηλώνω Υπεύθυνα ότι είμαι ο γονέας / κηδεμόνας του/της (Όνομα και επώνυμο του/της μαθητή/τριας) και ότι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τα οποία υποβάλλω είναι γνήσια και αληθή»

 • Αποστέλλουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 1ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής (mail@1kesy-anatol.att.sch.gr):
  α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
  β) την αίτηση συμπληρωμένη και
  γ) την Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Σε διάστημα 3 ημερών, παραλαμβάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει, τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αίτησης.