Διεξαγωγή εργαστηρίου Grundtvig

To Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού τομεακού Προγράμματος Grundtvig του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, διοργανώνει εργαστήριο με θέμα «Νέες Τεχνολογίες και ειδική μουσική αγωγή» στη Θεσσαλονίκη, 12-18 Φεβρουαρίου 2012.

Το έργο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Grundtvig). Kαλύπτει πλήρως τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και συμμετοχής για τους εκπαιδευομένους από χώρες του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, εκτός από αυτήν του φορέα υλοποίησης.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει εκμάθηση του μουσικού κώδικα Braille Ευρωπαϊκής και Ελληνικής παραδοσιακής-βυζαντινής μουσικής και παρουσίαση καινοτόμων εκαιδευτικών δράσεων σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον. Η γλώσσα διεξαγωγής του εργαστηρίου είναι η αγγλική.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm και http://musicworkshop.blog.com/