Συμμετοχή του 3ου Νηπιαγωγείου Τριλόφου κατά τη σχολική χρονιά 2020-21 στο eTwinning Project «I Protect Nature With STEM #eTw4climate»

Συμμετοχή του 3ου Νηπιαγωγείου Τριλόφου   κατά τη σχολική χρονιά 2020-21 στο eTwinning Project "I Protect Nature With STEM #eTw4climate"

Εστιάζει στην ενότητα «Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις Τ.Π.Ε», του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου, και της μαθησιακής περιοχής «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών» μέσα από την ανάπτυξη της ικανότητας κρίσης, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων και  μοντελοποίησης της. Στόχοι του προγράμματος είναι τα παιδιά :

Να αναπτύσσουν στάσεις και κοινωνικές δεξιότητες (αυτονομία, συνεργασία, επιχειρηματολογία, αίσθημα προσφοράς, ευελιξία και καινοτομία)

Να αναπτύξουν το αίσθημα του «ανήκειν» (κοινωνική ταυτότητα)

Να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση (αίσθημα αξίας & αποτελεσματικότητας)

Να αποκτήσουν θετικές  αξίες