Ημερίδα «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Αναζητώντας τη χρυσή τομή των «bottom-up» και των «top-down» πολιτικών επιμόρφωσης»

Η ημερίδα έρχεται να συζητήσει συνοπτικά το ελληνικό και το διεθνές πλαίσιο της επιμόρφωσης, να θέσει το ζήτημα των από τα κάτω (bottom-up) και από τα πάνω (top-down) πολιτικών επιμόρφωσης, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων καθεμιάς από αυτές. Έρχεται, επίσης, να επισημάνει την αναγκαιότητα σοβαρής αναζήτησης και επεξεργασίας εθνικής στρατηγικής για την επιμόρφωση. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν δύο χαρακτηριστικά και επίκαιρα ζητήματα επιμόρφωσης, που αφορούν στις επικείμενες πρωτοβουλίες και ενέργειες των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) καθώς και του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ).

 

  •   Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 2018
  •   Αμφιθέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες:

10ΗΜΕΡΙΔΑ 15 12 18