Κινητικότητα Erasmus+kA2 «Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments»

Το 4ο Δ.Σ Πεύκης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+KA2 CREDIBLE «Children with Rare Diseases and their Inclusion in Basic Learning Environments». Την εβδομάδα 9-13 Μαΐου εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν στην επιμόρφωση που έλαβε μέρος στo Πολιτιστικό Κέντρο La Nau του πανεπιστημίου της Βαλένθιας Ισπανίας με βασικό στόχο την ένταξη των μαθητών με σπάνιες ασθένειες στις σχολικές μονάδες και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε πρακτικές υποστήριξης μαθητών και γονέων.

Καθηγητές πανεπιστημίου, εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και γονείς είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν πολυεπιστημονικά με στόχο την ουσιαστική και ρεαλιστική ένταξη των μαθητών με σπάνιες ασθένειες στο δημόσιο σχολείο και στην σχολική κοινότητα γενικότερα.   Η επικοινωνία των διαφόρων επαγγελματιών μέσα από την  online πλατφόρμα του έργου, οι κατάλληλες υποδομές στα σχολεία, η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η ευαισθητοποίηση της σχολικής και τοπικής κοινότητας, η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς και τις υποστηρικτικές δομές (σύλλογοι, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις), η οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και ο επαναδιορισμός του ρόλου του σχολείου και της εκπαίδευσης ήταν κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν διεξοδικά.