Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, eTwinning τηλεκπαίδευση

Τηλεκπαίδευση eTwinning στις 13-06-2019 και ώρα 18:30

Η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning σας προσκαλεί στην Τηλεκπαίδευση eTwinning με θέμα Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου που θα πραγματοποιηθεί στις 13-06-2019 και ώρα 18:30διάρκειας 90 λεπτών, με εισηγητή τον/την Υπερμαχία Χριστοδούλου.